Support
Aangifte verzekeringsincident

Wie kan Syndicus zijn?

Enkel een mede-eigenaar, een bewoner van het gebouw (ook niet eigenaar)  of een erkend kantoor bij het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars kan aangesteld worden als syndicus.


De als syndicus aangestelde is  volgens de wet aansprakelijk voor zijn beheer d.w.z. indien een mede-eigenaar, die de functie van syndicus uitoefent, de wet niet naleeft en de VME  daardoor aan haar wettelijke verplichtingen niet zou voldoen, dat de schade, die daaruit voortvloeit, aan de syndicus aangerekend kan worden. 


Bij grotere gebouwen (vanaf 10 flats) zal men doorgaans een professioneel erkend kantoor aanstellen met specialisatie van ‘syndicaal beheer’ en houder van een BIV nummer. Zo bent u zeker van een correct evenwicht tussen boekhoudkundige skills en technische gebouwenkennis. 


Iedere houder van een BIV nummer is eveneens verzekerd in de uitoefening van het beroep.


De betere Syndicus zal eveneens een verzekering in aansprakelijkheid voor de commissaris van de rekeningen en de raad van mede-eigenaars voorstellen. 

Scroll to Top