Support
Aangifte verzekeringsincident

Aanstelling Syndicus bij nieuwbouw appartement

Een vrije of een opgelegde keuze?


De syndicus is het uitvoerend orgaan van de Vereniging van Mede-eigenaars, aan wie belangrijke taken gereserveerd zijn, zoals het opstellen van de budgetten, het bijhouden van de boekhouding, het voldoen van de inkomende facturen van de VME, het incasseren van voorschotbijdragen, het afsluiten van verzekeringen, het voorbereiden (prijsoffertes) en het opvolgen van werken, algemene vergaderingen bijeenroepen, het doen respecteren van de reglementen en het opleveren van de gemeenschappelijke delen enz.


De bevoegdheid van de algemene vergadering om de eerste syndicus aan te stellen kan het gevolg zijn van twee feiten:


- ofwel wordt de syndicus in het reglement van mede-eigendom niet aangesteld

- ofwel wordt de syndicus in het reglement van mede-eigendom wel aangesteld en vervalt de aanstelling van rechtswege bij de eerste algemene vergadering.


Als eigenaar van een appartement in aanbouw bent u dus niet verplicht de door de promotor aangestelde syndicus te aanvaarden. Meestal is dit immers een vertrouweling van de promotor die moeilijk de nodige objectiviteit aan de dag kan leggen om de promotor te wijzen op tekortkomingen tijdens de oplevering.


De eerste algemene vergadering van mede-eigenaars  beslist over de benoeming van een nieuwe syndicus ( mits dit agendapunt voorafgaandelijk op de uitnodiging werd vermeld) met een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars ( 50% + 1 van de aanwezigen dus).


Laat u dus zeker niet misleiden door een syndicus te nemen die voorgesteld wordt door de bouwpromotor: de gemeenschappelijke delen moeten immers nog opgeleverd worden: vakmanschap en onpartijdigheid zijn hier de boodschap.


Het volstaat om een offerte te vragen aan verschillende syndici en deze offerte voor te dragen tijdens de algemene vergadering. Soms is het aangewezen voorafgaandelijk overleg te plegen met enkele andere mede-eigenaren.


Bij totale onenigheid kan de syndicus eveneens gekozen of aangesteld worden door de vrederechter. 


Vobissyndic: zorgt voor uw vastgoed
expert-icon1
Technisch beheer

Technisch beheerder van uw gebouw.

Vakmensen tot uw dienst: een oplossing voor elk bouwkundig probleem!

expert-icon2
Financieel beheer

Correct, tijdig en met inzicht alle betalingen verrichten mbt de VME.

Een zorgvuldig financieel beheer zorgt voor lage gebruikskosten van uw appartement.

expert-icon3
Administratief beheer

Vobissyndic verzorgt de volledige administratie van uw gebouw.

Steeds een up to date dossier, alle gegevens up to date volgens de laatste wettelijke bepalingen.

Scroll to Top