Vastgoedbeheer met kennis van zaken

Update AV: verlenging maatregelen tot 30/06/2021

Verlenging van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars tot en met 30 juni 2021.

Er wordt dus voorgesteld om de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars te verlengen tot 30 juni 2021 om deze doelstelling te behalen.

Daar het digitaal vergaderen reeds structureel werd verankerd via de wet van 20 december 2020 betreft huidige beslissing een verlenging van volgende twee maatregelen :

  • De eerste maatregel voorziet in een mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering tot 30 juni 2021, tenzij minstens 1/5e van de mede-eigenaars alsnog een algemene vergadering wil houden (dan is de syndicus verplicht deze te organiseren).
  • De tweede maatregel beoogt de schriftelijke algemene vergadering in de praktijk meer werkbaar te maken door een versoepeling van de unanimiteitsvereiste. Tot en met 30 juni 2021 zal men schriftelijk een beslissing kunnen nemen met het normale quorum en de meerderheden zoals voorzien in art. 577-7 BW.

Dit is een ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Syndic Kortrijk