Vastgoedbeheer met kennis van zaken

Update AV: verlenging maatregelen tot 30/06/2021

Maatregelen met betrekking tot de vergaderingen van mede-eigenaars  | Syndic van gebouwen

Volgens het op 24 juni verschenen ministerieel besluit kunnen algemene vergaderingen van mede-eigenaars  als volgt georganiseerd worden:


- Max 100 personen toegelaten

- Masker verplicht bij verplaatsingen in de zaal

- Regels van social distancing blijven gelden

- De vergaderingen gepland na 30/06/2021 kunnen niet meer uitgesteld worden.Dit zijn de vanaf nu algemeen geldende maatregelen met betrekking tot algemene vergaderingen:


- de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;


- een afstand van 1,5 m tussen elke groep bezoekers wordt gegarandeerd;

het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm).


- de inrichting organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;


- de openbare ruimten met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;

de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;


- de organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren-de organisator zorgt voor een goede verluchting; de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 1.00 uur.Digitale vergadering syndic
Bereken hier online de kostprijs voor je gebouw
Syndic Kortrijk