Vastgoedbeheer met kennis van zaken

Update AV: verlenging maatregelen tot 30/06/2021

Mogelijkheid tot uitstel Algemene VergaderingenAlgemene vergaderingen die moe(s)ten plaatsvinden tussen 1 oktober 2020 en 9 maart 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. 

Dit geldt evenzeer voor nog niet georganiseerde AV’s die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. De duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME worden van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. 

De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars;
syndic-lege-meetingroom
Syndic corona vergadering

Mogelijkheid tot houden digitale algemene vergaderingen


Voortaan is eveneens de mogelijkheid tot digitale Algemene Vergaderingen in de wet verankerd.


Mede-eigenaars kunnen voortaan zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. De bijeenroeping moet dit wel vermelden.

Versoepeling unanimiteitsvereiste


Het betreft een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke Algemene vergaderingen. 

De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke algemene vergaderingen kunnen tot 9 maart 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  beslissen; d.w.z. dat de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. 

De beslissingen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen; 

Veranderen van Syndicus tijdens Corona maatregelen?

Is het veranderen van Syndicus dus uitgesloten tijdens deze maatregelen? 


Heel zeker niet! 

Bent u niet tevreden over uw huidige syndicus, en bestaat daar een draagvlak voor bij verschillende mede-eigenaars, dan hebt u steeds de mogelijkheid een AV bijeen te roepen. Er is namelijk voorzien in de wet dat de syndicus alsnog een algemene vergadering dient te houden indien een beslissing aangewezen is of wanneer één of meerdere mede-eigenaars, die tenminste 1/5de van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, daarom verzoeken. 


U kan dus heel zeker uw huidige Syndicus verzoeken een algemene of bijzondere vergadering te beleggen om een nieuwe Syndicus aan te stellen.

Lees de volledige tekst hier
Syndic Kortrijk