Login

Wij zorgen voor uw vastgoed, mét kennis van zaken.

Wij zorgen


graag


voor uw


vastgoed!

Vanuit ons kantoor te Kortrijk zijn wij dagelijks toegewijd aan het beheren van uw appartement. 

Specifiek opgeleide medewerkers beheren met zorg en inzet uw gebouw. 

Efficient, correct én met liefde voor uw vastgoed.

Ga naar prijscalculator

Syndic voor je appartement: beheer als een goede huisvader


Als eigenaar bewoner, huurder of belegger in een appartementgebouw wenst u uw bezittingen maximaal te beschermen en tevens een optimaal leefcomfort te genieten. 


Alle onderdelen van een gebouw, zowel de privatieve als de gemeenschappelijke, in goede staat van werking houden en kosten vermijden door preventieve inspecties en herstellingen. Wat u voor uw privatief doet streven wij evenzeer na voor de gemeenschap!


Zowel voor oudere gebouwen als recente gebouwen proberen wij steeds te voldoen aan de vigerende wetgeving, dragen wij zorg voor de netheid, evalueren wij jaarlijks de contracten met de toeleveranciers, zorgen wij voor de nodige mede-dinging voor belangrijke kosten of herstellingen, steeds met één enkel doel voor ogen: ervoor zorgen dat uw investering de tand des tijds zo goed mogelijk doorstaat aan een verantwoorde kostprijs!

 

Syndic diensten

De algemene naam 'Syndic' van gebouwen behelst  een amalgaam van verschillende diensten die door één bepaalde 'aangestelde' zullen worden uitgevoerd:

Financieel beheer

Het financieel beheer omhelst de boekhouding van de VME,  de betaling van facturen met betrekking tot de gemeenschappleijke uitgaven, het opvragen van voorschotten en o.a. de opmaak van de individule afrekeningen.


Administratief beheer

Het voeren van de administratie van een mede-eigendom bestaat uit het beheer van alle documenten met betrekking tot het gebouw. 

Gaande van de basisakte, over brandweerverslagen, communicatie met de raad van mede-eigenaars, nakijken en bijhouden van keuringsattesten zoals EPV verslagen, Keuring electrische installatie...

Technisch beheer

Dit aspect behelst de bijstand & het nazicht van het gebouw, het evalueren van noodzakelijke bouwkundige ingrepen, bijstand en controle over uitvoerders, het vinden van budgetvriendelijke opties tot in stand houding/aanpassingen van het gebouw.

Administratief beheer van jouw appartement

 • Correcte en gedetailleerde weergave en verdeling van de jaarlijkse kosten
 • Opvragen van de nodige provisies en werkkapitalen

 • Aanleggen en beheren van een reserverekening

 • 48 uur support ivm vragen over de boekhouding

 • Permanente bijscholing van onze medewerkers

 • Bewaren van de bewijskrachtige stukken mbt de afrekeningen en de staat van vermogen van het gebouw

 • Individuele rekening per gebouw

 • Volledige open boekhouding

 • 1 X per jaar een volledige en gedetaileerde afrekening van de gemeenschappelijke en individuele kosten per eigenaar

Onze dagdagelijkse taak

Financieel beheer

* Voeren van een volledig open boekhouding per gebouw 

* Bankrekeningnummer per gebouw

* Correcte gedetailleerde verdeling en weergave van de kosten van het gebouw

* 1 x per jaar een volledige afrekening per eigenaar van de gemeenschappelijke en privatieve kosten

* Dagelijks opvolgen en uitvoeren van bankverrichtingen, facturatie, betalingen aan de hand van bewijskrachtige stukken

* Correcte verdeling van de kosten volgens het reglement van mede eigendom en de Beslissingen van de algemene vergadering, opvragen van de nodige provisies en Werkkapitaal, aanleggen van een spaarrekening of fonds door de eigenaars

* Opvolgen van de alle betalingen met de nodige herinneringen

* Telefonisch en /of schriftelijk te woord staan voor boekhoudkundige vragen

* Constante bijscholing voor alle medewerkers 

* Constante aanpassing op technologisch gebied

* Bewaren gedurende 5 jaar van bewijskrachtige stukken die betrekking hebben tot de afrekening en de staat van vermogen 

Maak een afspraak
Financieel syndicus
Syndic Kortrijk terras
Daarvoor staan wij bekend!

Technisch beheer

Controle van het gebouw


Controle + bijstand voorlopige en definitieve opleveringen van de gemeenschappelijke gedeelten


Eigen vakkundig personeel voor elk werkgebied 


Vergelijken van prijs – kwaliteit van goederen en diensten, aanvragen van verschillende offertes 


Opvolgen en controleren van werken , herstellingswerken, beschadigingen, verzekeringszaken…


Goede contacten met gespecialiseerde firma's, architecten, onmiddellijke opvolging van schade en beschadigingen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw


Bijstand en telefonisch advies

Vobissyndic...

Sinds 1989 is het kantoor toonaangevend in klantgerichtheid. Creëren van toegevoegde waarde voor de eigenaar of huurder is onze leidende gedachte & bestaansreden.

Met een team van 7 medewerkers worden eigenaars en huurders efficiënt bijgestaan bij het beheren van hun woonbehoefte.

Zo beschikt het kantoor over een aantal gespecialiseerde diensten met betrekking tot verkoop, verhuur & syndic.

 • Verkoop gezinswoningen, villa, landhuis en luxe vastgoed

 • Verkoop & verkavelen van bouwgronden
 • Verhuur van gezinswoningen & appartementen
 • Syndic van appartementen
 • Bijstand voorlopige & definitieve opleveringen wet Breyne
 • Verzekeringen mbt vastgoed

Maak een afspraak
Appartement traphal
1u.
Beschikbaar
1+
Klanten
40%
Inzet
1jaar +
Ervaring
Onze referenties

Het Syndicus team

" Dagelijks zet ik mij in om alle boekhoudingen van de verschillende mede-eigendommen up to date te houden. Zo zijn steeds alle facturen tijdig nagekeken en voldaan en kan elke vraag van een mede-eigenaar snel beantwoord worden"pasfoto-marie
Marie-Bénédicte Sabbe Syndicus | Administratief & financieel beheer

"Met een gezonde portie inzet en heel veel enthousiasme beheer ik de inkomende flows: telefoon, e-mail, kantoorbezoeken, eerste lijn info... Elke klant steeds zo spoedig mogelijk efficient helpen geeft mij mijn dagelijkse voldoening"
pasfoto-femke
Femke Van den Maagdenburg Secretariaat

"Met meer dan 30 jaar ervaring in het vastgoed, bestaand vastgoed & nieuwbouw, neem ik graag elke uitdaging m.b.t. technische problemen in een gebouw aan. Overleggen en samen met aanbieders de beste / voordeligste oplossingen uitzoeken om te voldoen aan zowel de woonkwaliteit als de technische verplichtingen is daarbij het streefdoel"


pasfoto
Patrick Bouckenooghe Syndicus | Technisch beheer

"Alle financiele transacties van het kantoor met de nodige preciesie opmaken, verwerken en in duidelijke vorm overmaken aan de betrokken dienst is mijn dagdagelijkse taak. 

Het opvolgen van de financiële bewegingen met betrekking tot de VME's, betalingsherinneringen sturen waar nodig. Duidelijkheid en transparantie zijn hierbij mijn streefdoel"

pasfoto-martine
Martine Verbeke Boekhouding | Financiele dienst

Kostprijs Syndic

Een preciese prijsstelling is slechts na plaatsbezoek en technische inspectie mogelijk. 

Bij Vobissyndic houden wij echter van transparantie: hiernaast kan u de prijs elementen terugvinden die invloed zullen hebben op de uiteindelijke beheerkost. 

Maak ook gebruik van onze indicatieve online claculator!

Calculator
Aantal appartementen

Hoe meer appartementen aanwezig zijn in een gebouw, des te goedkoper de éénmalige vaste kosten zijn: algemene vergadering, verplaatsingen, uurtarief. Algemene regel: hoe meer appartementen des te lager de beheerkost per appartement.

Lift(en)

Het beheer van liften behelst het nakijken van noodzakelijke controles, contracten met meldkamer, eventuele aanpassingen naar wettelijke bepalingen. Hoe meer liften in een gebouw, hoe hoger de kosprijs van het beheer.

Ondergrondse parkings, garages, gemeenschappelijke tuinen

Het al dan niet aanwezig zijn ervan zal eveneens zijn invloed hebben op de kostprijs.Technische & juridische toestand van het gebouw

In functie van de leeftijd van het gebouw, de eventuele reeds uitgevoerde upgrades op technisch & juridisch vlak zullen eveneens mee bepalen welke de werklast zal zijn.

Alle diensten onder een dak

Syndic van gebouwen one stop shop
Maak een afspraak

Onze dertig jarige ervaring in verkoop, verhuur en beheer van residentieel vastgoed is uw garantie voor een kwalitatief en betrouwbaar partnership op lange termijn.

Als Syndicus kennen wij uw gebouw door en door, staan wij op de eerste rij om, met inzet en kunde, uw appartement te verkopen of te verhuren, in alle eenvoud en zonder grote inspanningen voor u.

Bij verkoop of verhuur is de opmaak van het juridische luik immers een tijdrovende aangelegenheid, de tijd die daar gewonnen wordt kunnen wij investeren in de marketing strategie voor de verkoop of verhuur.

Eens het juridische dossier opgestart zorgen onze gespecialiseerde medewerkers verkoop / verhuur voor een optimale presentatie van uw eigendom, tot en met de redactie van de verkoop- of verhuurovereenkomst.

Het komt erop neer dat u door met Vobis te werken u er zeker van bent dat u toegang hebt tot geïntegreerd team dat u kan vertrouwen om elke vastgoedervaring gemakkelijker te laten verlopen.
Syndic Kortrijk