Support
Aangifte verzekeringsincident

No nonsense

zorg

voor uw

vastgoed!

Met specifieke kennis en toewijding beheren wij met zorg en inzet uw gebouw. 

Efficient, correct én met liefde voor uw vastgoed.

Kleine & grote gebouwen, bestaand & nieuwbouw.

Ga naar prijscalculator


Syndic voor je appartement: beheer als een goede huisvader


Als eigenaar bewoner, huurder of belegger in een appartement gebouw wenst u uw bezittingen maximaal te beschermen en tevens een optimaal leefcomfort te genieten. 


Alle onderdelen van een gebouw, zowel de privatieve als de gemeenschappelijke, in goede staat van werking houden en kosten vermijden door preventieve inspecties en herstellingen. Wat u voor uw privatief doet streven wij na voor de gemeenschap!


Zowel voor oudere gebouwen als recente gebouwen proberen wij steeds te voldoen aan de vigerende wetgeving, dragen wij zorg voor de netheid, evalueren wij jaarlijks de contracten met de toeleveranciers, zorgen wij voor de nodige mede-dinging bij belangrijke kosten of herstellingen, steeds met één enkel doel voor ogen: ervoor zorgen dat uw investering de tand des tijds zo goed mogelijk doorstaat aan een verantwoorde kostprijs. Energetische transities zoals gevel-, vloerisolatie of het plaatsen van laadpalen begeleiden wij met kennis en kunde!


Syndic diensten

De algemene naam 'Syndic' van gebouwen behelst  een amalgaam van verschillende diensten die door één bepaalde 'aangestelde' beheerder zullen worden uitgevoerd:

Technisch beheer

Dit aspect behelst de bijstand & het nazicht van het gebouw, het evalueren van noodzakelijke bouwkundige ingrepen, bijstand en controle over uitvoerders, het vinden van budgetvriendelijke opties tot in stand houding/aanpassingen van het gebouw. Vooral met het oog op de nakende energetische transitie besteden wij uiterst veel zorg aan dit aspect!

Financieel beheer

Het financieel beheer omhelst de boekhouding van de VME,  de betaling van facturen met betrekking tot de gemeenschappelijke uitgaven, het opvragen van voorschotten en o.a. de opmaak van de individuele afrekeningen der mede-eigenaren.


Administratief beheer

Het voeren van de administratie van een mede-eigendom bestaat uit het beheer van alle documenten met betrekking tot het gebouw. 

Gaande van de basisakte, over brandweerverslagen, communicatie met de raad van mede-eigenaars, nakijken en bijhouden van keuringsattesten...

Technische audit

Het EPC gemeenschappelijke delen als onderdeel van de energetische transiitie, het beheer van asbesthoudende materialen of het verwijderen ervan....

Voor elk gebouw maken wij een becijferd meerjarenplan op. Zo weet u als eigenaar, huurder of potentiële koper welke kosten en/of investeringen noodzakelijk zijn voor de komende jaren.


Administratief beheer van jouw appartement

 • Correcte en gedetailleerde weergave en verdeling van de jaarlijkse kosten
 • Opvragen van de nodige provisies en werkkapitalen

 • Aanleggen en beheren van een reserverekening

 • 48 uur support ivm vragen over de boekhouding
 • Permanente bijscholing van onze medewerkers
 • Bewaren van de bewijskrachtige stukken mbt de afrekeningen en de staat van vermogen van het gebouw
 • Individuele rekening per gebouw
 • Volledige open boekhouding

 • 1 X per jaar een volledige en gedetailleerde afrekening van de gemeenschappelijke en individuele kosten per eigenaar

 • Begeleiding energetische aanpassingen en asbest voorzorgsmaatregelen

Onze dagdagelijkse taak


Financieel beheer appartement

* Voeren van een volledig open boekhouding per gebouw 

* Bankrekeningnummer per gebouw

* Correcte gedetailleerde verdeling en weergave van de kosten van het gebouw

* 1 x per jaar een volledige afrekening per eigenaar van de gemeenschappelijke en privatieve kosten

* Dagelijks opvolgen en uitvoeren van bank-verrichtingen, facturatie, betalingen aan de hand van bewijskrachtige stukken

* Correcte verdeling van de kosten met betrekking op het reglement van mede eigendom en de Beslissingen van de algemene vergadering opvragen van de nodige provisies en Werkkapitaal aanleggen van een spaarrekening of fonds door de eigenaars

* Opvolgen van de alle betalingen met de nodige herinneringen

* Telefonisch en /of schriftelijk te woord staan voor boekhoudkundige vragen

* Constante bijscholing van medewerkers 

* Constante aanpassing op technologisch gebied

* Bewaren gedurende 5 jaar van bewijskrachtige stukken die betrekking hebben tot de afrekening en de staat van vermogen 

Maak een afspraak
Financieel syndicus
Syndic Kortrijk terras
Daarvoor staan wij bekend!


Technisch beheer Appartement

Controle van het gebouw


Controle + bijstand voorlopige en definitieve opleveringen van de gemeenschappelijke gedeelten


Eigen vakkundig personeel voor elk werkgebied 


Vergelijken van prijs – kwaliteit van goederen en dienstenaanvragen van verschillende offertes 


Opvolgen en controleren van werken , herstellingswerken, beschadigingen, verzekeringszaken… (er kunnen bijkomende kosten van toepassing zijn)


Goede contacten met gespecialiseerde firma's, architecten, onmiddellijke opvolging van schade en beschadigingen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw


Bijstand en telefonisch advies (er kunnen bijkomende kosten van toepassing zijn)


Vobissyndic...

Sinds 1989 is het kantoor toonaangevend in klantgerichtheid. Creëren van toegevoegde waarde voor de eigenaar of huurder is onze leidende gedachte & bestaansreden.

 • Advies bij verkoop van uw appartement,  gezinswoning, villa, landhuis of luxe vastgoed

 • Verkavelen van bouwgronden
 • Consulting asbest
 • Syndic van appartementen
 • Bijstand voorlopige & definitieve opleveringen wet Breyne
 • Bijstand na schade
Maak een afspraak
Appartement traphal
1u.
Beschikbaar
1+
Klanten
40%
Inzet
1jaar +
Ervaring
Referenties

Kennis tot uw dienst

Dagelijks worden boekhoudingen van mede-eigendommen zorgvuldig bijgewerkt.

Zo worden alle facturen met de meeste zorg nagekeken en tijdig betaald.


Met meer dan 30 jaar ervaring in bestaand vastgoed & nieuwbouw, nemen wij graag elke uitdaging m.b.t. technische problemen. Overleggen en samen met aanbieders de beste / voordeligste oplossingen uitzoeken om te voldoen aan zowel de woonkwaliteit als de technische verplichtingen is daarbij het streefdoel.

Kostprijs Syndic

Een precieze prijsstelling is slechts na plaatsbezoek en technische inspectie mogelijk. 

Bij Vobissyndic houden wij echter van transparantie: hiernaast kan u de prijs elementen terugvinden die invloed zullen hebben op de uiteindelijke beheerskost. 

Maak ook gebruik van onze indicatieve online claculator!

Calculator
Aantal appartementen

Hoe meer appartementen aanwezig zijn in een gebouw, des te goedkoper de éénmalige vaste kosten zijn: algemene vergadering, verplaatsingen, uurtarief. Algemene regel: hoe meer appartementen des te lager de beheerskost per appartement.

Lift(en)

Het beheer van liften behelst het nakijken van noodzakelijke controles, contacten met meldkamer, eventuele aanpassingen naar wettelijke bepalingen. Hoe meer liften in een gebouw, hoe hoger de kostprijs van het beheer.

Ondergrondse garages, parkings & tuinen

De aanwezigheid van kelders, garagepleinen, ondergrondse garages & kelders, tuinen, bomen enz... zal eveneens een invloed hebben op de kostprijs van het jaarlijkse beheer.

Technische & juridische toestand van het gebouw

In functie van de leeftijd van het gebouw, de eventuele reeds uitgevoerde upgrades op technisch & juridisch vlak zullen eveneens mee bepalen welke de werklast zal zijn.

MEer dan 30 jaar Kennis onder een dak

Syndic van gebouwen one stop shop
Informatieaanvraag

Met meer dan dertig jaar ervaring in residentieel vastgoed staan wij garant voor een kwalitatief en betrouwbaar partnership op lange termijn.

Scroll to Top